Denne nettsiden avvikles.

Ask StorVel etablerer i stedet en Facebook-side for dialog med innbyggerne samt til publisering av informasjon.

Ask StorVel er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for innbyggere i og omkring Ask sentrum. Foreningen har ca. 485 husstander samt at flertallet av boligsameiene i Gjerdrum er tilsluttet som medlemmer.

Ask StorVel er en pådriver i aktuelle temaer som trivsel og godt bomiljø, funksjonell infrastruktur, forskjønnelse av bygdas sentrum og mer.

Vår visjon: Ask skal være verdens beste sted å bo!

Her finner du informasjon om styret