Medlemsinformasjon desember 2018 Medlemsinformasjon desember 2018 18.12.2018
Handlingsplan 2018 Handlingsplan 2018 23.05.2018
Styrets aktivitetsrapport/årsberetning 2017-2018 Styrets aktivitetsrapport/årsberetning 2017-2018 23.05.2018
Protokoll generalforsamling 2018 Protokoll generalforsamling 2018 23.05.2018
Medlemsinformasjon høst 2017 Medlemsinformasjon høst 2017 29.11.2017
Medlemsinformasjon sept. 2015 Medlemsinformasjon september 2015 7.9.2015
Annonse Sentrumsavisa Annonse 1.9.2015
Ask Storvel – Vedtekter Vedtekter 2015 26.3.2015
Protokoll fra generalforsamling 2015 2015 Ask StorVel – protokoll generalforsamling – web 26.3.2015
Informasjonsskriv mars 2015 Informasjon mars 2015 10.3.2015
Informasjonsskriv nov 2014 Informasjon nov 2014 5.11.2014
Ask: Verdens beste sted å bo Informasjonsskriv 20.3.2014
Vårt innspill til områdeplan for Ask sentrum Les hele innspillet her 20.9.2013
Protokoll fra generalforsamling 2013 Les protokollen her 30.4.2013
Folkemøte om kommuneldelplan for anlegg, idrett, friluftsliv og nærmiljø Her finner du presentasjonen fra folkemøtet 13.3.13: 2.4.2013
Foreningen har gitt tilbakemelding til LOF Arkitekter samt kommunen på varsel om regulering av Maxbo-tomta Les vår tilbakemelding her: 22.2.2013
Informasjon januar 2013 Les vår annonse fra sentrumsavisa 3.1.2013
Ny løypetrase fra Ask til marka – Les om konklusjonen fra adhoc-gruppens arbeid Ny løypetrase fra Ask til marka 29.11.2012
Informasjon juni 2012 Ask StorVel – info juni 2012 05.6.2012
Informasjon mars 2012 Ask StorVel – info mars-2012 31.3.2012
Artikkel i RB 30.3.2012 «Landsbypreg på Ask» Artikkel i RB 30.3.12 – Landsbypreg på Ask 30.3.21012
Informasjon desember 2011 Ask StorVel – info des-2011 24.12.2011
«Framtidas Ask» – vårt forslag! Klikk for større format 19.12.2011
Artikkel i RB 14.12.11 «lanserer sjø på Ask» 111214-RB-Lanserer sjø på Ask 14.12.2011
Foreningens innspill til kommuneplanen 2011 Kommuneplan – innspill til høringsforslag m skisse 25.11.2011
Informasjon september 2011 Ask StorVel – info sept-2011 19.9.2011
Informasjon mai 2011 Ask StorVel – info mai-2011 12.5.2011
Informasjon mars 2011 Ask StorVel – info mars-2011 15.03.2011
Første innspill til sentrumsutvikling etter plansmia Innspill kommuneplan Gjerdrum kommune 2010 – trykkversjon 12.12.2010