Slik tenker Ask StorVel at Ask sentrum skal utvikles - les mer på våre informasjonssider!

Styremedlem Jan Sander på åpent plankontor i Gjerdrum kommune.

Styremedlemmene Odd Sæther og Jan Sander i heftig diskusjon med Ole Magnus Huser, Gjerdrum kommune

En gang så det slik ut...

Jon Reidar Skjønhaug, Jan Sander og Odd Sæther fra Ask StorVel på åpent plankontor i forbindelse med kommuneplanen.

Et forslag om hvordan utsikten fra Askheim mot kulturtorget kan se ut...