Styrets sammensetning etter generalforsamlingen 2018

Styreleder: Bård Tisland 907 48 044 post@askstorvel.no
Kasserer: Hilde E. Iversen
Styremedlemmer: Anders Beck
Arne Stadheim
Varamedlemmer Odd Sæther
: Ivar Arne Mjøen